rybarske sdruzeni
úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka úvodní fotka

Povinnosti chovatelů neplemenných ryb

Chovatelé neplemenných ryb v rámci České republiky, a to právnické i fyzické osoby, jsou na základě novely plemenářského zákona č. 32/2011 Sb. povinni poskytovat hlášení o počtu a hmotnosti neplemenných ryb v ročním hlášení již k 30. 6.

Hlášení budou zasílána uznanému chovatelskému sdružení, kterým je Rybářské sdružení České republiky, Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice.

Způsob vedení plemenářské evidence u plemenných ryb se nemění.

 

Přílohy:

Informace pro chovatele ve věci vedení evidence neplemenných ryb a vykazování ročního hlášení o počtu a hmotnosti neplemenných ryb k 30. 6.

Hlášení počtu neplemenných ryb

Hlášení počtu plemenných ryb

Evidence plemenných ryb - vzor komorové a odlovní khihy

Tiskopisy A a B (Registrační lístek chovatele, obchodníka...)

Informace - Pokyny k vyplnění registračního lístku

Tiskopis - Oznámení o ukončení činnosti chovatele