Tradice konzumace ryb je stará jako lidstvo samo. Byla a je součástí potravy lidí na všech kontinentech, ve všech kulturách a společenstvích. Od pradávna byla vždy ceněnou a hodnotnou potravinou a člověk, i bez vědeckých poznatků, dobře znal její kvalitu. Ročně lidstvo uloví a vyprodukuje více než sto miliónů tun ryb a opakovaně se různými studiemi a výzkumy prokazuje, že národy, které konzumují rybí maso ve větším množství, vykazují podstatně lepší zdravotní kondici než ty, kde je spotřeba rybího masa nízká. To je bohužel i případ naší republiky kdy v přepočtu konzumuje občan naší vlasti necelou čtvrtinu množství, které během roku sní průměrný obyvatel Evropy. Když k tomu ještě připočteme tu skutečnost, že většina u nás zkonzumovaných ryb je dovezena často v nevalné kvalitě a u nás vyprodukované vysoce kvalitní ryby, především samozřejmě kapr, jsou oproti tomu vyváženy do ciziny, dostává se nám ne příliš lichotivého vysvědčení. Není cílem těchto slov řešit tento stav, ale je nutné a potřebné byť jen krátce zmínit nesporné kvality rybího masa.

Bez ohledu na druhy ryb je jejich maso velmi snadno stravitelné a neobsahuje v podstatě žádné součásti, se kterými by měl náš organismus sebemenší problém či komplikaci při zažívání. Jeho skvělé dietetické vlastnosti zajišťuje vyšší podíl jednoduchých bílkovin včetně všech esenciálních aminokyselin, které si náš organismus nedokáže samostatně vytvořit. Velmi významnou součástí rybího masa je tuk, který svým složením o obsahem prospěšných omega-3 nenasycených mastných kyselin, má blahodárný vliv na náš kardiovaskulární systém, hospodaření těla s cholesterolem a preventivně působí proti dalším civilizačním chorobám. Vedle toho obsahuje rybí maso vitaminy a celou řadu minerálních látek a to vše v přirozeném stavu.

V tomto ohledu je nutné zmínit, že u nás hojně chovaný kapr vykazuje naprosto špičkové parametry co do kvality masa a jeho obsahu tuku. Je to díky přirozenému způsobu jeho života. Jen pro zajímavost z kapřího masa získá naše tělo stejné množství bílkovin jako z masa jatečného a to jen s minimálním množstvím tuku, který je navíc velmi cenný a pro organismus zdravý.

Bylo by možné ještě dál uvádět příklady jak cennou a kvalitní potravinou je rybí maso ale namísto toho zaměřme svou pozornost k samotnému zpracování a kuchyňské úpravě ryb neboť právě tím se zaobírá tato kapitola.

Náležitě upravit ryby ke konzumaci není složité a většinou ani zdlouhavé. Důležité je ale dodržet některá pravidla a zachovat tím vlastně všechny přednosti a kvality rybího masa. Existuje totiž celá řada nevhodných postupů a praktik, které rybí maso doslova ničí či poškozují a to je samozřejmě škoda. Vedle všeobecných návodů najdete na příštích stránkách i celou řadu universálních a vyzkoušených receptů, které, věřme, že vás zaujmou a inspirují k lahodným a chutným setkáváním s rybou na talíři v kruhu vašich blízkých a přátel.

Prvotní zpracování ryb

Existuje celá řada druhů ryb a také několik základních způsobů, kterak je usmrtit, očistit, vykuchat a následně popřípadě naporcovat.

Více informací...

Prvotní zpracování ryb

Uchování a skladování

Nejcennější je ryba upravená co nejdříve po ulovení.

Více informací...

Uchování a skladování

Porcování a filetování

Při porcování, nařezávání a filetování dochází často ke značným ztrátám i poškození samotných ryb. Proto je této problematice věnována stejná pozornost, jako samotné tepelné úpravě.

Více informací...

Porcování a filetování

Způsoby úpravy rybího masa

V této části jsou podrobně popsány technologické postupy při samotné úpravě ryb.

Více informací...

Způsoby úpravy rybího masa

Ryby v kuchyni

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: