pro 13, 2021

Nenechme si vzít tradice, kapr k Vánocům patří!


Vytoužené pohodě a klidu spojeným s časem vánočním předchází u většiny rybářů „finiš“ v podobě prodeje kaprů. Pojďme si proto zopakovat některá hlavní doporučení týkající se prodeje a zároveň i nesporná fakta, která snad napomohou vyvrátit opakující se účelové informace mnohých aktivistů a samozvaných „odborníků“, která se právě v tomto období na spotřebitele hrnou s větší intenzitou a agresí prostřednictvím nejrůznějších médií.

Dle oficiálních informací Státní veterinární správy (SVS) zkontrolovali veterinární inspektoři SVS před loňskými Vánocemi přes 830 prodejních míst, což tvoří přibližně třetinu z celkového jejich počtu. „Zhruba ve 2 % kontrol zjistili nějakou závadu (v roce 2019 to byly 4 % kontrol). Nejčastějším nedostatkem bylo podobně jako v předchozích letech nenahlášení prodejního místa příslušné krajské veterinární správě, následovala pochybení v hygieně prodeje (11) a objevilo se několik případů problémů s welfare (5).“ 

Z těchto informací jasně plyne, že prodejci si jsou v naprosté většině případů plně vědomi všech povinností plynoucí z příslušné legislativy a současně kladou co největší důraz na zachování objektivního – pozitivního vnímaní stánkového prodeje ryb skrze transparentní dodržování všech základních pravidel welfare a DOPORUČENÍ PRO ZÁKAZNÍKY.

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: