dub 26, 2022

Nedostatky identifikované Auditním orgánem - upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020


Na základě obdržených Zpráv z auditů operací za rok 2021 a auditu systému OPR/2021/S/001 s názvem „ Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014–2020“ ze strany Auditního orgánu zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků, a to za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014–2020.

Kompletní seznam nedostatků identifikovaných auditním orgánem naleznete ZDE.

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: