dub 8, 2024

Jarní výzvy z OP Rybářství 2021–2027 budou spuštěny v dubnu 2024


V jarních výzvách roku 2024 v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Inovace, Investice do akvakultury, Zpracování produktů a Organizace producentů:

  • 15. výzva 2.1.1 Inovace 
  • 16. výzva 2.1.2 Investice do akvakultury
  • 17. výzva 2.2.2 Zpracování produktů 
  • 18. výzva 2.2.3 Organizace producentů

Příjem žádostí pro výše uvedené výzvy bude probíhat od 23. 4. 2024 od 9 hod.

Příjem žádostí končí pro 15. – 17. výzvu 13. 5. 2024 ve 13 hod., pro 18. výzvu 31. 12. 2029.

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: