kvě 27, 2024

Upozornění! 22. 8. 2024 jako nejzazší termín pro podání Žádosti o platbu v aktivitě 2.1.4 Kompenzace


Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce v aktivitě 2.1.4 Kompenzace, že nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 22. 8. 2024.

Jedná se o projekty registrované ve 4. výzvě v lednu – únoru 2024, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 22. 5. 2024. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce je žadatel povinen naplánovat podání Žádosti o platbu tak, aby byla předložena na RO SZIF nejpozději do 3 měsíců od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tedy do 22. 8. 2024). V případě, že žadatel nepředloží Žádost o platbu do 3 měsíců, bude mu dodatečně prodloužena lhůta pro předložení Žádosti o platbu, a to max. o 30 kalendářních dnů (ale již se sankcí A, tzn. snížení podpory o 10 %). V případě, že žadatel ani v dodatečné lhůtě Žádost o platbu nepředloží, je uplatněna sankce C, tedy ukončení administrace bez proplacení podpory.

Zdroj ZDE.

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: