zář 13, 2023

Ministerstvo zemědělství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 10. až 14. výzvy OP Rybářství 2021–2027


Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního (10. výzva), 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů (11. výzva), 2.1.2 Investice do akvakultury (12. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (13. výzva) a 2.2.1 Propagační kampaně (14. výzva). Řídicí orgán OP Rybářství plánuje vyhlásit příjem žádostí v 10. až 14. výzvě v 2. pol. října 2023.

Více informací ZDE. 

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: