Zhodnocení tržních ryb v České republice v letech 2007-2022 (tis. tun)

Rok

Prodej živých ryb
v tuzemsku

Zpracované ryby
(v živé hmotnosti)

Vývoz živých ryb

2007

8.6

1.9

9.6

2008

8.4

1.7

9

2009

9.1

1.6

8.9

2010

9.5

1.8

9.1

2011

9.8

2.1

8.8

2012

9.5

2.3

8.6

2013

9

2.4

8.4

2014

8.5

2.1

8.4

2015

9.2

1.9

9.9

2016

8.3

2.5

11

2017

8.2

2.4

11.1

2018

8.4

2.2

10.3

2019

8.5

2.4

10.3

2020

7,6

2,4

9,2

2021

7,6

2,4

9,7

2022

6,4

2,4

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení tržních ryb v České republice v letech 2007-2022 (%) 

Rok

Prodej živých ryb
v tuzemsku

Zpracované ryby
(v živé hmotnosti)

Vývoz živých ryb

2007

42.8

9.5

47.7

2008

44

9

47

2009

46.5

8.1

45.4

2010

46.6

8.8

44.6

2011

46.6

10

43.4

2012

46.6

11.4

42

2013

46.4

12.4

41.2

2014

44.7

11.1

44.2

2015

43.8

9.1

47.1

2016

38

11.5

50.5

2017

37.8

11.1

51.1

2018

40.2

10.4

49.4

2019

40.0

11.3

48.7

2020

39,6

12,5

47,9

2021

38,6

12,1

49,3

2022

35,2

13,2

51,6

 


Druhové složení tržních ryb vyprodukovaných chovem v České republice v letech 2013-2022 (t)

  

Ryby podle druhů

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kapr

16809

17833

17860

18362

18460

18430

17945

17370

17616

16437

Lososovité ryby

682

692

611

668

777

1106

936

923

1070

694

Lín

156

151

152

157

158

147

145

135

140

150

Síhové

8

13

5

4

11

5

3

4

2

6

Býložravé ryby

892

779

822

1063

1243

1076

1092

995

1093

757

Dravé ryby

238

202

213

230

275

259

242

244

292

275

Ostatní

572

466

537

482

761

728

623

730

778

940

Celkem

19358

20135

20200

20952

21685

21751

20986

20401

20991

19259

  

 

Vývoj výměry obhospodařovaných rybníků na území dnešní České republiky

Období/rok

Hektary

Poznámky

koncem 13. století

cca 10 000

 

kolem roku 1380

cca 75 000

 

začátek 16. století

cca 100 000

během pouhých 50 let (konec 15. a začátek 16. století) vybudováno 25 tisíc nových rybníků

kolem roku 1585

cca 180 000

 

80. léta 18. století

cca 77 000

necelých 21 tisíc rybníků

kolem roku 1840

cca 35 000

 

1904

43 934

11 816 rybníků

po roce 1918

10 852

(jen jihočeské rybníky ve státní správě; do roku 1938 tato výměra vzrostla na 11 033 hektarů /45 % celkové výměry zůstávalo v individuálním nebo komunálním vlastnictví/)

1925

49 045

z toho 20 577 ha na jihu Čech

1930

44 030

 

1938

cca 46 000

 

1953

37 116

jen Státní rybářství

1955

39 435

jen Státní rybářství

1960

40 530

jen Státní rybářství

1965

41 684

jen Státní rybářství

1970

cca 52 400

z toho Státní rybářství obhospodařovalo 80 % (produkovalo na nich 95,1 % celkového objemu tržních ryb), Školní rybářství, Československý rybářský svaz (ČRS) a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH) 7,2 %, ostatní uživatelé 12,8 %

1975

41 516

jen Státní rybářství

1977

50 980

z toho 41 383 ha Státní rybářství (81,2 %), 2900 ha Školní rybářství, ČRS a VÚRH, 3500 ha JZD a státní statky, 3200 ha MNV a ostatní

1981 - 1988

cca 50 000

z toho cca 41 000 ha Státní rybářství

1989

41 874

jen Státní rybářství (40 292 ha) a Školní rybářství (1582 ha)

1994

41 318

30 706 ha členové Rybářského sdružení (většinou soukromé subjekty), 10 612 ha ostatní

1997

41 619

33 445 ha členové Rybářského sdružení, 8174 ha ostatní

2002

cca 42 000

35 487 ha (85 %) členové Rybářského sdružení, cca 6500 ha ostatní

2003

cca 42 000

35 209 ha členové Rybářského sdružení, cca 6700 ha ostatní

2011

cca 43 000

Členové Rybářského sdružení nárůst na 36 462 ha a ostatní chovatelé ryb cca 6500

2012

42 586

Členové Rybářského sdružení pokles na 35 586, ostatní chovatele cca 7000 ha

2013

42 541

Členové Rybářského sdružení 35 541.4, ostatní chovatele cca 7000 ha

2015

42 054 ha

Členové Rybářského sdružení 35 054 ha, ostatní chovatele cca 7000 ha

2016

40 624

Členové Rybářského sdružení 34 832 ha, ostatní chovatele cca 5 792 ha

2017

41 080

Členové Rybářského sdružení 34 996 ha, ostatní chovatele cca 6 084 ha

2018

40 985

Členové Rybářského sdružení 34 951 ha, ostatní chovatele cca 6 034 ha

2019

40 723

Členové Rybářského sdružení 34 738 ha, ostatní chovatele cca 5 985 ha

2020

40 595

Členové Rybářského sdružení 34 668 ha, ostatní chovatele cca 5 927 ha

2021

40 852

Členové Rybářského sdružení 34 878 ha, ostatní chovatele cca 5 973 ha

2022

40 810

Členové Rybářského sdružení 34 767 ha, ostatní chovatele cca 6 043 ha

 

 

Historický vývoj produkce tržních ryb na území České republiky

Období/rok

Tuny

Poznámky

 

koncem 13. století

ročně cca 200 - 300

kapr a štika ve vyrovnaném poměru

2. polovina 16. století

ročně cca 4000 - 6000

zejména kapr

polovina 19. století

ročně cca 1000 - 2000

zejména kapr

začátek 20. století

ročně cca 2500

 

1904

2659

 

1925

cca 1200

 

1927

cca 2000

 

1929

1784

pokles důsledkem extrémní zimy

1930

3259

 

1934

2456

 

1935 - 1938

ročně cca 2500 - 3200

 

1945

cca 1300

důsledek II. světové války

1949

cca 3100

 

1950

cca 4200

 

1954

4934

jen Státní rybářství

1955

5396

jen Státní rybářství

1960

7386

jen Státní rybářství

1970

10 396

jen Státní rybářství

1975

12 965

jen Státní rybářství

1980

13 500

jen Státní rybářství

1985

14 791

 

1989

17 342

16 549 t Státní rybářství a 733 t Školní rybářství

1990

19 300

z toho 18 169 tun Státní rybářství

1995

18 648

z toho 14 977 tun členové Rybářského sdružení

1996

18 200

z toho 14 322 tun členové Rybářského sdružení

1997

17 560

z toho 14 254 tun členové Rybářského sdružení

1998

17 231

z toho 14 035 tun členové Rybářského sdružení

1999

18 775

z toho 14 899 tun členové Rybářského sdružení

2000

19 475

z toho 15 815 tun členové Rybářského sdružení

2001

20 098

z toho 16 693 tun členové Rybářského sdružení

2002

19 210

z toho 15 996 tun členové Rybářského sdružení

2003

19 670

z toho 16 609 tun členové Rybářského sdružení

2004

19 384

z toho 16 793 tun členové Rybářského sdružení

2005

20 455

z toho 18 097 tun členové Rybářského sdružení

2006

20 431

z toho 18 008 tun členové Rybářského sdružení

2011

21 010

z toho 18 839 tun členové Rybářského sdružení

2012

20 763

z toho 18 081 tun členové Rybářského sdružení

2013

19 358

z toho 16 521 tun členové Rybářského sdružení

2014

20 135

 

2015

20 200

z toho 17 202 tun členové Rybářského sdružení

2016

20 952

z toho 18 034 tun členové Rybářského sdružení

2017

21 685

z toho 18 460 tun členové Rybářského sdružení

2018

21 751

z toho 18 369 tun členové Rybářského sdružení

2019

20 986

Z toho 17 816 tun členové Rybářského sdružení

2020

20 401

Z toho 17 231 tun členové Rybářského sdružení

2021

20 991

Z toho 17 874 tun členové Rybářského sdružení

2022

19 259

Z toho 16 443 tun členové Rybářského sdružení


  

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: