říj 11, 2023

Podzimní výzvy z OP Rybářství 2021–2027 budou spuštěny v říjnu 2023


V podzimních výzvách roku 2023 v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách Vysazování úhoře říčního, Investice do intenzivních akvakulturních systémů, Investice do akvakultury, Zpracování produktů a Propagační kampaně.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádost o podporu pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ dne 9. 10. 2023.

Žádost o podporu pro aktivitu 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů, 2.1.2 Investice do akvakultury, 2.2.2 Zpracování produktů a 2.2.1 Propagační kampaně bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ nejpozději dne 16. 10. 2023.

Příjem žádostí pro výše uvedené výzvy bude probíhat od 24. 10. 2023 od 9 hod.

Příjem žádostí končí 13. 11. 2023 ve 13 hod.

Více informací ZDE. 

Kontakty

Kde nás najdete? Jak se nám dovoláte?

Lidická 2156/108a, 370 01 České Budějovice

+420 387 312 348, +420 387 435 960

info@cz-ryby.cz

Napište nám

Můžete se nám ozvat i pomocí tohoto formuláře: